All posts filed under: dogeniuszanie

dogeniuszanie organizacja warsztaty-fotograficzne.org

zajęcia dogeniuszające ruszyły

Leave a comment

Abyście nie pomyśleli, że zmyślaliśmy w związku z zajęciami dogeniuszającymi, publikujemy dowód na to, że się rozpoczęły. A tym dowodem jest bardzo niedobre zdjęcie poglądowe. Z tak zwanego bekstejdżu przygotowań do tychże zajęć. Zdjęcie jest niedobre ponieważ takie wyszło. …

dogeniuszanie kompozycja

dwoistość “teorii” kompozycyjnych, czyli „rozpoznawanie kompozycji z dużej odległości”.

Leave a comment

Najłatwiejsza metoda “nauczania”, czy raczej informowania i to nawet nie o kompozycji tylko jej rodzajach, to metoda “punktowa”: “…punkt pierwszy, kompozycja taka a taka charakteryzuje się tym a tym, punkt drugi… Zadanie domowe – wykonaj fotografię skomponowaną …