Dyskusje o fotografii - fotografia a szaleństwo - kurs fotografii - warsztaty fotograficzne - Katowice
panele dyskusyjne

dyskusje o fotografii vol. 1: fotografia a szaleństwo

comment 1

Z ogromną przyjemnością informujemy, że po pewnej przerwie do naszej pracowni znów zawitają rozmowy o fotografii. Tym razem naszej gościny udzielimy blisko z nami związanemu stowarzyszeniu-fotograficznemu.org, które to rozpocznie cykl nazwany „Dyskusje o fotografii”.

Poniżej znajdziesz informację o pierwszym z zaplanowanych spotkań.

Dyskusje o fotografii, vol. 1: Fotografia a szaleństwo

Kiedy? 18.02.2019, godz. 18.00
Gdzie? stowarzyszenie-fotograficzne.org | Katowice, ul. Drzymały 9/6

We wprowadzeniu do tomu „Fotografia i szaleństwo” Tomasz Ferenc stwierdza, że „Jedynie niewielką część prawdy o szaleństwie można poznać przy pomocy metod wizualnych. Nie mogąc odkryć jego głębokiej i ukrytej istoty i nie mając wyboru, koncentrujemy się na obserwowalnych przejawach szaleństwa. […] Oko sprzężone z techniką mechanicznego rejestrowania obrazów staje się potężnym narzędziem poznawczym. Narzędziem, które zarówno umożliwia odkrywanie, jak i nadaje tym odkryciom określoną strukturę. Oko zaprogramowane przez kulturę widzi to i tylko to, co umysł jest w stanie zinterpretować. Fotografia, która uzbroiła oko w możliwość utrwalenia obrazów, miała być gwarantem wiedzy obiektywnej, tymczasem stała się nową przyczyną i źródłem szaleństwa”.

Traktując te słowa jako punkt wyjścia, zapraszamy do rozmowy o relacjach fotografii i szaleństwa.

W dyskusji panelowej udział wezmą: dr Adam Pisarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), który opowie o szaleństwie w kulturze oraz dr Anna M. Zarychta (PWSFTviT w Łodzi), która opowie o fotografii jako narzędziu obrazowania szaleństwa.

Całość wstępem poprzedzi oraz moderować będzie Jakub Dziewit, wykładowca warsztaty-fotograficzne.org.

Informacje o cyklu

„Dyskusje o fotografii” to cykl spotkań, w ramach których podejmujemy rozmowy o różnorodnych fotograficznych uwikłaniach i kontekstach, istotnych z perspektywy filozoficznej czy też humanistycznej, ale także artystycznej, jeśli tylko zgodzimy się, że sztuka nie jest oderwana od otaczającej nas rzeczywistości. Na każde ze spotkań zapraszamy dwóch gości, którzy najpierw w krótkich wykładach naświetlają temat ze swojej perspektywy, a następnie biorą udział w moderowanej dyskusji.

Organizatorem cyklu jest stowarzyszenie-fotograficzne.org we współpracy z warsztaty-fotograficzne.org. Patronat: gazeta-fotograficzna.org.

Biogramy gości

dr Adam Pisarek — doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Od 2011 roku asystent, a od 2017 adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Śląskiem. Autor książki „Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej” (Katowice 2015), współredaktor kilku monografii, w tym m.in. „Ukąszenia, wirusy, memy… Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych” (Katowice 2013) oraz „Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych” (Katowice 2016). Redaktor naczelny czasopisma antropologicznego „Laboratorium Kultury”.

Obecnie prowadzi badania nad kulturotwórczą rolą fotografii rodzinnej (jako członek zespołu grantowego „Zofia Rydet – dziedzictwo kulturowe i eksperyment artystyczny”) oraz nad archeologią laboratorium humanistycznego (jako członek zespołu grantowego „Laboratorium humanistyczne jako modus poznania. Od archeologii do projektu”). Zajmuje się także badaniami archiwum dyskursu antropologicznokulturowego oraz wizerunkami pozaeuropejskich społeczeństw w kulturze popularnej. Współpracuje z Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie prowadził m.in. cykl wykładów „Egzotyczne imaginaria Europy”. Jest kuratorem stałej wystawy edukacyjnej „Na tropie Tomka” w tymże muzeum.

dr Anna M. Zarychta – absolwentka Wydziału Filologicznego (filologia polska, katedra teorii literatury) Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Filmu na Uniwersytecie Łódzkim (2003) oraz studium podyplomowego PWSFTviT na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Od 2009 roku kierownik i redaktor naczelna Wydawnictwa PWSFTViT w Łodzi. W latach 2011 do 2018 współpracowała z pismem „Images” (The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual). Od 2007 adiunkt na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV PWSFTviT, gdzie od 2019 prowadzi pracownię badań percepcji i zachowań odbiorców.

Autorka artykułów z teorii literatury, teorii mediów i nauki o sztuce, m.in. tekstów poruszających kwestie badań z obszaru neuroestetyki: „Jak działają na nas rozwiane, długie włosy? Analiza wybranych okładek magazynów dla kobiet w świetle badań kulturowych i neuroestetyki”, „Para-eikon. Przypadek Ostatniej Wieczerzy”, „Włosy w sztuce. Wybrane zagadnienia”, „Pozorna lekkość bytu – estetyzacja w fotografii dokumentalnej”. Współautorka tomu „Fotografia i szaleństwo” (red. T. Ferenc, Łódź 2018).

by

Adam urodził się jakiś czas temu w pierwszej połowie roku. Właściciel kota rasy Maine Coon, któremu wydaje się że jest człowiekiem i nakrycia głowy w postaci czarniutkiego cylindra. Sympatyk i jeden z kilku punktów oparcia anonsowanych tu warsztatów fotograficznych od samego początku ich istnienia.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *