gazeta-fotograficzna.org

Bauhaus – nabór tekstów i zdjęć do gazety

Leave a comment

Bauhaus - nabór tekstów i zdjęć do gazety

2019 roku minęło 100 lat od kiedy Walter Gropius, niemiecki architekt, urzeczywistnił swoją wizję – założył, jak byśmy to dzisiaj powiedzieli, szkołę rzemiosła artystycznego. Połączył w swojej idei szkolnictwa sztukę użytkową, architekturę i design. Nazwał tę szkołę Bauhausem. Z perspektywy dnia dzisiejszego ogólna idea tej szkoły wydaje się oczywista: należy znieść granicę dzielącą sztukę od rzemiosła. Zresztą już w samym akcie powstania Bauhausu mamy wprost potwierdzoną tę zasadę – swoją szkołę Gropius utworzył z połączenia Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Rzemiosł Artystycznych.

W rozesłanym do szkół plastycznych manifeście pisał:

„Architekci, rzeźbiarze i malarze na nowo muszą odkryć złożony charakter budowli jako rzeczy realnie istniejącej. Tylko wtedy ich praca będzie znowu przepojona duchem architektonicznym, który utraciła jako sztuka salonowa. Architekci, rzeźbiarze, malarze – wszyscy musimy powrócić do rzemiosła. Sztuka nie jest zawodem, nie ma żadnej zasadniczej różnicy między artystą a rzemieślnikiem. Artysta jest natchnionym rzemieślnikiem”.

Pomimo, że Bauhaus istniał krótkie czternaście lat, pomimo faktu, że uczelnia trzykrotnie zmieniała siedzibę, pomimo wewnętrznych sporów wśród twórców-wykładowców szkoły, pomimo dość zdystansowanego nastawienia władz i częstego braku funduszy, stała się legendą i symbolem. Symbolem nowoczesnego i póki co ponadczasowego podejścia do sztuki – wszak stworzone tam przed 90 laty idee zachowują żywotność do dziś.

W związku z zakończeniem obchodów stulecia powstania Bauhausu, jak i nurtu we współczesnej sztuce związanej z myślą tam rozwijaną, zaplanowany na połowę 2020 roku papierowy numer czasopisma gazeta-fotograficzna.org chcemy poświęcić właśnie temu zjawisku. Zapraszamy do nadsyłania przede wszystkim swoich tekstów, ale również zdjęć (zarówno pojedynczych, jak i zgrupowanych w krótkie cykle), a także form mieszanych – esejów wizualnych, fotoesejów itp. które będą:

  • wypowiedzią na temat wpływu myśli Bauhausu na współczesną fotografię,
  • wypowiedzią na temat roli idei Bauhausu we współczesnym świecie sztuki i jej recepcji w dzisiejszym codziennym naszym świecie,
  • próbą odpowiedzi na pytanie, czy szerokie zjawisko postmodernizmu jest rozwojem czy też zaprzeczeniem idei Bauhausu jako myśli nowoczesnej, ale modernistycznej.

Prosimy o nadsyłanie do 29 lutego tekstów o objętości maks. 15000 znaków (redakcja zastrzega sobie prawo do ich skracania, krótsze teksty oczywiście również są mile widziane, w specyficznych sytuacjach także przedruki) oraz zdjęć pojedynczych i cykli zdjęć w jakości do druku (300 dpi, szerokość zdjęcia min. 15 cm przy cyklach, min. 28 cm przy pojedynczych). Z racji objętości nie będziemy mieli możliwości publikacji cykli długich. Opublikowane zostaną oczywiście tylko wybrane zdjęcia i teksty. Publikacja w gazecie nie wiąże się z wynagrodzeniem, dajemy jednak możliwość zaprezentowania materiału w jedynej obecnie tego typu w Polsce gazecie – dystrybuowanej w wersji papierowej, na dodatek za darmo i w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. Redaktorem numeru będzie Artur Rychlicki.

Prosimy o zgłoszenia (wraz z krótką notką o autorze) na adres kuba(at)gazeta-fotograficzna.org; pliki o większej objętości można wysyłać przez WeTransfer.

Publikacja numeru zaplanowana jest na połowę roku 2020. Z autorami/autorkami będziemy się kontaktować do połowy marca. Materiały, które nie będą opublikowane, oczywiście nie będą wykorzystywane przez nas w żadnym innym celu.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *