All posts tagged: czarno-białe

dogeniuszanie warsztaty-fotograficzne.org

Roland Barthes. Myśl pierwsza (popularna).

Leave a comment

„…To co Fotografia powiela w nieskończoność, nastąpiło tylko jeden raz; powtarza więc mechanicznie to, co już nigdy nie będzie się mogło egzystencjalnie powtórzyć. […] Fotografia jest Istnieniem Poszczególnym w sposób absolutny, najwyższą Przyległością …