Wycinanka ilustrująca program warsztatów-fotograficznych.org

Zakres tematów poruszanych na warsztatach

Poniżej znajduje się tzw. rozpiska założeń opisanych na stronie »Co?«

I — warsztaty podstawowe

1 — zagadnienia ogólne:

 • a) zakres tematu (co to w ogóle jest fotografia);
 • b) camera obscura;
 • c) historia prób wiernego odwzorowania rzeczywistości;
 • d) odejście od tych prób — artyzm (?) fotografii.

2 — fotograficzne zagadnienia artystyczne i twórcze — fotografia jako (czy?) działalność artystyczna:

 • a) fotografia w spektrum badań estetycznych;
 • b) fotografia a prądy obecne w historii sztuk pięknych;
 • c) ontologia przedstawienia w fotografii;
 • d) fotografia jako narzędzie filozofowania;
 • e) problem przestrzeni wartości (prawdy, piękna, dobra) i ich wpływ na świadomego twórczo fotografa.

3 — aparat fotograficzny:

 • a) historia aparatu fotograficznego;
 • b) budowa i rodzaje aparatów fotograficznych;
 • c) sposoby mierzenia światła w aparatach fotograficznych różnych typów;
 • d) budowa i problemy techniczne związane z obiektywami;
 • e) czas, przysłona, czułość, automatyka naświetlania zdjęcia i jej krytyka — innymi słowy abecadło fotograficzne.

4 — zagadnienia związane z obróbką obrazu fotograficznego:

 • a) technika analogowa a technologia cyfrowa;
 • b) zagadnienia związane z filmami (rodzaje, specyfikacje techniczne);
 • c) zagadnienia związane z materiałami pozytywowymi;
 • d) ciemnia fotograficzna;
 • e) zagadnienia związane z obróbką chemiczną materiałów fotograficznych;
 • f) powiększalnik — jako droga do sukcesu i zmora ciemni;
 • g) obraz cyfrowy — obróbka przygotowanie kontrolowanego wydruku drukarskiego;
 • h) RAW, NEF itp. — co to takiego i dlaczego jednak to a nie jotpeg;
 • i) fotograficzne techniki specjalne;

5 — problemy fotografa w plenerze:

 • a) pomiar światła i jego rodzaj – dla odważnych: światłomierz do czego służy i dlaczego się przydaje (mimo wszystko);
 • b) dobór odpowiednich parametrów wykonania zdjęcia;
 • c) metody i zasady kadrowania oraz kompozycji;
 • d) i dlaczego warto je łamać;
 • e) dobór odpowiednich – do powyższych - ogniskowych;
 • f) fotograf i jego przyjaciel — statyw. Szorstka to przyjaźń.

6 — zagadnienia związane z pracą w studio:

 • a) specyfika pracy w studio – różnice i podobieństwa w stosunku do innych metod działalności fotograficznej (np. działalność plenerowa);
 • b) pomiar światła i jego rodzaje – zagadnienia związane ze światłomierzem w pracy studyjnej;
 • c) metody oraz zasady oświetlania modeli i przedmiotów za pomącą lamp studyjnych;
 • d) praca z modelem.

7 — kamera wielkoformatowa:

 • a) budowa, zasady działania, oraz przeznaczenie;
 • b) fotografia table–top;
 • c) korekta perspektywy;
 • d) korekta i kontrola głębi ostrości
 • e) dlaczego wykonanie zdjęcia kamerą wielkoformatową trwa parę chwil (około 2h).

8 — fotografia architektury:

 • a) założenia ogólne;
 • b) metody pracy;
 • c) korekta perspektywy, najwygodniejsze ogniskowe obiektywów;
 • d) rodzaje aparatów przydatnych (jeżeli nie koniecznych) w tej dziedzinie fotografii.

9 — fotografia teatralna:

 • a) dualizm fotografii teatralnej;
 • b) specyficzna funkcja fotografa zaginionego w teatrze;
 • c) zagadnienia techniczne.

II — warsztaty dogeniuszające (elitarne)

1 — określenie przestrzeni świata sztuki:

 • a) artysta, dzieło sztuki, widz, świat wartości;
 • b) próby przybliżenia powyższych pojęć — trudnych do definiowania;
 • c) sztuka — metafizyka czy twór hochsztaplerów;
 • d) sztuka bez wartości?

2 — świat codzienny i jego związki ze światem sztuki:

 • a) odrębne planety Oskara Wilde'a;
 • b) protest Kabaretu Voltaire;
 • c) pierwsza i druga awangarda... i co dalej?
 • d) konceptualność fotografii Man Raya;
 • e) kicz — szczęście czy lichota? Czy jeleń musi być różowy?

W planie zajęć dogeinuszających nie zostały uwzględnione projekcje filmów, wizyty w teatrach czy galeriach. Niektóre z tych „wizyt” wiążą się niestety z udziałem w plenerach (galerie Berlina czy Barcelony).
Teksty dyskutowane na zajęciach dostępne są na forum warsztatowym.