All posts filed under: dogeniuszanie

dogeniuszanie warsztaty-fotograficzne.org

Roland Barthes. Myśl pierwsza (popularna).

Leave a comment

„…To co Fotografia powiela w nieskończoność, nastąpiło tylko jeden raz; powtarza więc mechanicznie to, co już nigdy nie będzie się mogło egzystencjalnie powtórzyć. […] Fotografia jest Istnieniem Poszczególnym w sposób absolutny, najwyższą Przyległością …

dogeniuszanie kompozycja

nowy cykl, czyli o kompozycji słów parę

Leave a comment

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl esejów zatytułowany „O kompozycji słów parę, w odsłonach paru,  rozdziałach paru, zaś ustępach i paragrafach kilku„. Jak to zazwyczaj przyjęte zaczynamy od początku tekstem pt.: Kompozycji problemy początkowe Kompozycja… Tak patrząc …